1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. Névadó pályázat

Névadó pályázat

Pályázati útmutató

A pályázat kiírója 
Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet – Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet – Somogy Takarék Szövetkezet.
 

A pályázat háttere
A pályázatot kiíró takarékszövetkezetek egyesülni kívánnak, amely eredményeként az új Takarék - 42 fiókjával és 30 milliárdos mérlegfőösszegével - Somogy és Zala megye meghatározó pénzügyi szolgáltatójává válik. Az eddig megszokott közelséget, együttgondolkodást a névhasználatban is szeretnék kamatoztatni a pályázat kiírói.
 

A pályázat leírása
A pályázat kiírói elnevezési pályázatot hirdetnek azon kikötéssel, hogy az elnevezés legfeljebb 16 karakterből állhat, a Takarék végződés nélkül számítva. Az elnevezésnek illeszkednie kell a takarékszövetkezeti integráció arculatához, azaz a „Takarék” megnevezéshez (például: Aranyforint Takarék).


A pályázók köre
A pályázaton bárki indulhat, aki elfogadja a kiírók által szabott feltételeket. A pályázatra bárki küldhet be pályázati anyagot, életkori, foglalkozásbeli megkötések nélkül.
 

A pályázat menete
A beküldött pályázati anyagokat az Ügyvezetői Testületből álló Zsűri bírálja el. A nyertes pályázó az lesz, akinek ötletét a Zsűri a legmegfelelőbbnek találja, azonos pályázati elnevezések esetén a pályázati anyag beérkezésének időpontja rangsorol, valamint a Zsűri döntése szerint a díj több nyertes között megosztásra kerülhet. A pályázat kiírói fenntartják maguknak a jogot, hogy a pályázatot érvénytelenné nyilvánítva ne hirdessenek győztest, amennyiben a Zsűri döntése szerint nem érkezik megfelelő pályázat.
 

Pályázat elbírálásának szempontjai

 

 • A név egyértelműen azonosítsa, jellemezze az egyesülni kívánt három takarékszövetkezetet
 • Közérthető, könnyen megjegyezhető, rövid, egyszerű név legyen
 • Magyar nyelvű legyen
 • A név újszerűsége, ötletessége, földrajzi jellemző előnyt jelenthet.
 • A nyertes pályázó, elérhető nyeremény


Díjazás: 100 ezer forinttal feltöltött MC Standard Bankkártya. A díj adó- és járulékterheit a pályázat kiírói fizetik meg.
 

A pályázás módja, határideje


A pályázatokat a nev@somogytakarek.hu e-mail címre vagy postai úton a 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos utca 16. szám alatti címre várjuk. Lehetőséget biztosítunk jeligével történő pályázásra is, ez esetben a pályázónak elegendő egy jeligét megadni, a nevet, címet egy külön, zárt, a jeligével ellátott borítékban szükséges mellékelni/megküldeni, ahol feladóként a „Névadó pályázat” szerepel.
 

Az ötletek elküldhetők az e-mail szövegében, illetve bármilyen szöveges csatolt dokumentumban. A pályázattal kapcsolatban felmerülő bármilyen kérdést szintén ezen elérhetőségekre várunk.
 

Kérjük a pályázókat, a beküldött pályázatok esetében a levél tárgya a következő legyen: „Névadó pályázat”. Egy pályázó maximum 3 névjavaslattal pályázhat.
 

A pályázatok beküldésének határideje: 2016. március 15. A pályázati határidőn túl érkező pályázatokat az elbírálásánál nem áll módunkban figyelembe venni.
Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2016. április 8.
Az eredményhirdetéssel és a díjazottakkal kapcsolatos információkat a pályázat kiírói a honlapjukon teszik elérhetővé (www.delzalaitksz.hu. - www.kethelytksz.hu – www.somogytakerek.hu ). A nyertest (a pályázati anyagban megadott elérhetőségeknek megfelelően) e-mailben illetve telefonon értesítjük.
 

A nyeremény átadása


A nyeremények átadása személyesen történik. A regisztráció során önkéntesen megadott személyes adatokat a pályázat kiírója kizárólag véleménykérésre, illetve a hírekről történő értesítés céljára használja fel. Az adatkezelés időben nem korlátozott. A pályázatban résztvevők bármikor jogosultak tájékoztatást kérni személyes adataik kezelésének módjáról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, vagy törlését. A résztvevőknek a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogukban áll bírósághoz fordulni. Abban az esetben, ha a pályázatban résztvevő – az előző bekezdésben írtak szerint – kéri a személyes adatai törlését, úgy a törléssel egyidejűleg a pályázatban való részvétele automatikusan megszűnik.
 

Pályázati feltételek

 

 • A pályázó pályázata benyújtásával egyidejűleg elfogadja a pályázati feltételeket.
 • A pályázó pályázata benyújtásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy adatait az adatvédelmi feltételeknek megfelelően a kiíró tárolja és a pályázattal kapcsolatban felhasználja.
 • Minden pályázó kategóriánként 3 javasolt névpályázatot küldhet be egyidejű regisztrációval.
 • A pályázó pályázata benyújtásával egyidejűleg lemond a név használatának jogáról, a jövőben nem élhet semmilyen anyagi, szellemi, tárgyi követeléssel a pályázat kiírói és jogutódja felé a névhasználatot illetően.
 • A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség) a nyerteseket terhelik.
 • A nyertes tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról és felhasználásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek felhasználásához idő-, és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények